กรมควบคุมโรค เปิดสอบเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน43อัตรา

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560

งานราชการ กรมควบคุมโรค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      จำนวน 17 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)      จำนวน 3 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      จำนวน 3 อัตรา
5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา
6. นิติกรปฏิบัติการ      จำนวน 2 อัตรา
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      จำนวน 2 อัตรา
8. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา
9. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน      จำนวน 3 อัตรา
11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      จำนวน 3 อัตรา
12. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน      จำนวน 4 อัตรา
13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน      จำนวน 1 อัตรา
14. โภชนากรปฏิบัติงาน      จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์
https://ddc.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*