สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครเข้ารับราชการจำนวน 21อัตรา

04/07/2017 0

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 11 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี