รับพนักงาน Part Time / Full Time ประจำเซ็นทรัล

31/10/2017 0

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ตอนนี้ต้องการเปิดรับสมัครพนักงาน PART TIME และพนักงานประจำหลายอัตรา

“พระบรมราโชวาทของพ่อหลวง” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

25/10/2017 0

“พระบรมราโชวาทของพ่อหลวง” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เราทุกคนล้วนมีหน้าที่การงานแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรมีเหมือนกันก็คือ “หลักการและแนวคิด” ในการทำงาน เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในหน